Influensavaccination för Helsingforsbor 2021

På dessa sidor finns information om avgiftsfria influensavaccinationer för Helsingforsbor.

Influensavacciner ges i Helsingfros från början av november

Influensavacciner ges vid coronavaccinationspunkterna måndag-fredag från och med 1.11. Ytterligare information: Vaccinationspunkter

Man ska boka tid för vaccineringen. Snabbast bokar du tid för vaccination på nätet på adressen www.maisa.fi (använd adressen i formatet www.maisa.fi). Du kan också boka tid genom att ringa numret 09 310 46300. Tidsbeställningsnumret betjänar vardagar kl. 8–16. Tidsbokningsnumret har en återuppringningstjänst. Det räcker med ett samtal till tidsbokningen. Vi ringer tillbaka till dig inom cirka 1–2 dagar.


Du får, om du så önskar, den tredje dosen av coronavaccinet samtidigt med influensavaccinet om det har gått mer än 6 månader från att du fick den andra dosen av coronavaccinet och du har fyllt 60 år, tillhör en riskgrupp 1 eller 2 på grund av sjukdom eller har fått första och andra dosen av coronavaccinet med en intervall på mindre än 6 veckor. Om du har kraftig immunbrist och det har gått två månader sedan du fick coronavaccinets andra dos, får du även coronavaccinets tredje dos. I det här fallet behöver du inte separat boka tid till coronavaccineringen. Boka i detta fall tid endast till influensavaccineringen.

Det är rusning i tidsbeställningen per telefon till influensavaccin. Vi rekommenderar att beställa tid till vaccinet via webben på adressen www.maisa.fi.

Följande grupper är berättigade till avgiftsfritt influensavaccin

  • gravida personer
  • barn (6 mån.–6 år)
  • de som på grund av sjukdom hör till riskgrupper
  • anställda inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen som direkt deltar i vården eller omsorgen av patienter och klienter
  • personer som fyllt 65 år eller är äldre än det
  • personer som rycker in i beväringstjänst och personer som rycker in i frivillig militärtjänst
  • den närmaste kretsen för personer som löper särskild risk att insjukna i svår influensa (se på THL:s webbplats om du räknas som närstående person).