Influensavaccination för Helsingforsbor

På dessa sidor finns information om avgiftsfria influensavaccinationer för Helsingforsbor.

Årets (2022) massvaccinationer mot influensa har avlutats. I fortsättningen får man influensavaccin vid hälsostationer med tidsbokning. Vaccinationstiden kan bokas på adressen maisa.fi, i Maisa-appen eller genom att ringa hälsostationen. Se hälsostationernas kontaktuppgifter på hel.fi/halsostationer.

Influensavaccination ges kostnadsfritt till

  • gravida
  • personer som fyllt 65 år
  • barn under 7 år
  • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
  • personer som inleder militärtjänst (värnplikt eller frivillig tjänstgöring för kvinnor)
  • personalen inom social- och hälsovården och läkemedelsförsörjningen
  • närstående till personer med risk för allvarlig influensa. På THL:s webbplats finns en närmare beskrivning av vilka som räknas som närstående.