Hur får man vaccinet


Vid vaccinationsenheterna ges avgiftsfria influensavacciner åt

 • gravida personer
 • barn (6 mån.–6 år)
 • de som på grund av sjukdom hör till riskgrupper
 • anställda inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen som direkt deltar i vården eller omsorgen av patienter och klienter
 • personer som fyllt 65 år eller är äldre än det
 • personer som rycker in i beväringstjänst och personer som rycker in i frivillig militärtjänst
 • den närmaste kretsen för personer som löper särskild risk att insjukna i svår influensa

För personer som inleder sin militärtjänst i januari 2022 lönar det sig att ta det avgiftsfria influensavaccinet innan tjänstgöringen inleds. Ytterligare information (Institutet för hälsa och välfärd).

I den närmaste kretsen för personer som löper risk att insjukna i svår influensa ingår personer som bor i samma bostad som eller varje vecka ansikte mot ansikte har att göra med en person som löper särskild risk att insjukna i svår influensa. I den närmaste kretsen ingår också personer som bor i samma bostad som eller varje vecka ansikte mot ansikte har att göra med en person som löper risk att insjukna i svår influensa och som inte kan skyddas med influensavaccin.

Läs mer om Influensavaccination av den närmaste kretsen till personer med särskild risk för allvarlig influensa på THL:s webbplas

Läs mer om influensavaccin på THL:s webbplats

Så här bokar du tid till influensavaccinationen på nätet

 1. Gå till www.maisa.fi.
 2. Logga in på Maisa med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 3. Öppna Meny i vänstra övre kanten (i mitten i Maisa-appen).
 4. Välj Boka influensavaccination.
 5. Välj Säsonginfluensavaccinering och klicka på Fortsätt.
 6. Välj Helsingfors under Till vilken kommun bokar du tid? och klicka på Fortsätt.
 7. Välj vart vill du boka tid: Centraliserad vaccinationsmottagning eller Rådgivningsbyrå (endast för rådgivningsbyråns klienter) och klicka Fortsätt.
 8. Välj Boka tid.
 9. Välj Centraliserad vaccinationsmottagning Busholmen, Gamlas, Malm eller Kvarnbäcken och klicka på Fortsätt.
 10. Välj lämpligt datum och lämplig tid.
 11. Kontrollera dina kontaktuppgifter. Om uppgifterna är rätt, klicka på Uppgifterna stämmer. Du kan ändra på uppgifterna vid behov genom att klicka på Redigera.
 12. Klicka sedan på Bekräfta bokningen.

Du kan beställa en vaccinationstid i Maisa också så här:

 1. Öppna Meny från vänstra övre kanten (i mitten i Maisa-appen).
 2. Välj Boka en tid.
 3. Välj Boka influenssavaccination under ‘Relaterade länkar’.

Vad ska man göra vid vaccinationspunkten?

På grund av situationen med coronaviruspandemin fäster vi särskild uppmärksamhet vid klienternas och personalens säkerhet. Det är tryggt att besöka vaccinationsenheterna.

Vaccinet ges endast med tidsbokning. De som kommer för att vaccineras ska ha ansiktsmask med sig. Man ska ha masken på sig under hela besöket. I vaccinationsenheterna finns handdesinfektionsmedel. Vid vaccinationsenheterna finns också personal som instruerar och ser till att säkerhetsavstånden hålls.

Man får inte besöka vaccinationsenheten om man är sjuk.

Obs! Kom till vaccinationen punktligt. Det finns inga skilda väntsalar vid vaccinationspunkterna. Förbered dig på att köa och klä dig enligt vädret. Kom ihåg att dricka tillräckligt före vaccinationen.

Gör så här när du får ett influensavaccin

 1. Boka vaccinationstid på www.maisa.fi. Vaccinationer ges endast med tidsbeställning.
 2. Du kan också boka en vaccinationstid genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8–16. Tidsbokningsnumret har en återuppringningstjänst. Det räcker med ett samtal till tidsbokningen. Vi ringer tillbaka till dig på vardagar.
 3. Kom till vaccinationsenheten i tid och se till att ha ID eller FPA-kortet med dig.
 4. Använd ansiktsmask under hela besöket på vaccinationsenheten. Ta med en egen ansiktsmask.
 5. Sköt om bra handhygien. I vaccinationsenheterna finns handdesinfektionsmedel.
 6. Följ tillräckligt säkerhetsavstånd.
 7. Sjukvårdaren kallar in dig när det är din tur att få vaccinet. Vaccinationen tar ett par minuter.
 8. Stanna kvar i väntrummet en stund efter vaccinationen. Om du mår bra efter 15 minuter kan du fara hem.

Vaccinationer till övriga grupper

Gravida och barn i rådgivningsålder

Gravida mammor och barn i rådgivningsåldern (6 mån–6 år) vaccineras mot säsongsinfluensan i samband med ett rådgivningsbesök från oktober 2021 till februari 2022. Klienterna kan också boka separat tid till vaccination www.maisa.fi eller med Maisa-applikationen. Influensavaccinationens tidsbokning finns i Maisa i avsnittet för självbetjäning. Klienterna kan reservera vaccinationstid till en valfri rådgivningsbyrå.

Skolelever

Skolelever i riskgrupperna kan ta influensavaccinet antingen på stadens gemensamma vaccinationsenheter eller hos skolhälsovården. Föräldrar kan boka tid till vaccination hos barnets skolhälsovårdare.

Studerande

Studerande i riskgrupperna får i regel vaccinet vid sin läroanstalts enhet för studerandehälsovård med tidsbokning, eller med något annat överenskommet förfarande. Läroanstalternas studerandehälsovård informerar sina studerande närmare om vaccinationerna.

Seniorer och övriga klienter

Bäddavdelningarna på Helsingfors sjukhus, seniorcentren, servicehusen samt hemvården vaccinerar sina klienter.

Anställda inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen

Personal inom social- och hälsovården samt läkemedelsförsörjningen får i första hand influensavaccinet via sin företagshälsovård.